14:03 - 15:00

Topp 30

Ukas mest spilte på Radio Prime

Nettradio »

Fredrikstad 12 nye lærerstillinger

Kommuner med den dårligste lærerdekningen får til sammen 700 nye lærerstillinger i løpet av det neste skoleåret. For Fredrikstads del betyr dette en ekstra overføring på 8,1 millioner kroner, og 12 nye lærerstillinger, skriver VG. Bevilgningen på 360 millioner til nye stillinger i 2015, vil bli ytterligere trappet opp i 2016, da helårsvirkningen av satsingen vil tilsvare 480 millioner kroner. Det er den såkalte lærertettheten som nå økes, med 700 nye lærere.

Forfatter

Jon Magnus Thorbjørnsen

Jon Magnus Thorbjørnsen
06:17, 17. mars 2015

På forsiden

- Ordføreren fører Statsråden bak lyset
13. april 2015

- Ordføreren fører Statsråden bak lyset

Kirsti Rørmyr mener at ordføreren fører statsråden bak lyset, når han forespeiler at nedskjæringene ikke har konsekvenser for brukerne i Halden. – Det er virkelighetsfjernt å tro, at så mange årsverk i helsesektoren, ikke vil få konsekvenser for brukerne?